Ваш сайт

» Нормативні документи » Регуляторна політика » Про Порядок підготовки і прийняття регуляторних актів Яковлівською сільською радою

Про Порядок підготовки і прийняття регуляторних актів Яковлівською сільською радою

Переглядів: 2287 Коментарів: 0 Роз: ілНормативні документи » Регуляторна політика

                                    У К Р А Ї Н А

            Яковлівська сільська рада Артемівського району

 

                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

від  17.01.2011                                                                                       № 6/3-      

с.Яковлівка

 

Про Порядок підготовки і прийняття

регуляторних актів Яковлівською

сільською радою

 

      З метою удосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин, реалізації державної регуляторної політики в органах місцевого самоврядування; недопущення прийняття економічно необґрунтованих та неефективних регуляторних актів, керуючись  Конституцією України, ст. ст.31-38 Закону України « Про основи державної регуляторної політики в сфері господарчої діяльності», ст..26 ч.1.п.7,9,24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 « Про затвердження методик проведення аналізу впливу і відслідкування результативності регуляторного акту», сільська рада

ВИРІШИЛА:

      1.Затвердити  Порядок підготовки і прийняття регуляторних актів Яковлівською сільською радою (додається).

      2.Установити, що  підготовку  і прийняття регуляторних актів Яковлівської сільської ради  проводити у відповідності з даним Порядком.

      3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села (Великородна).

 

Сільський голова                                                                          Л.В.Безсмертна

 

Додаток   до рішення

 Яковлівської сільської ради

Від 17. 01.2011 № 6/3-

 

ПОРЯДОК

 підготовки і прийняття регуляторних актів

 Яковлівською сільською радою

 

Даний порядок регулює діяльність Яковлівської сільської ради  по підготовці, прийняттю, відстеженню результативності та перегляду регуляторних актів в межах, в порядку та способом, установленим Конституцією України, Законами України « Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», « Про місцеве самоврядування в Україні» та іншим нормативно – правовим актам, які або окремі положення яких направлені на правове регулювання господарських відносин між сільською радою та суб,єктоми господарювання.

 

1.Планування діяльності по підготовці проектів регуляторних актів.

1.1. Планування діяльності сільської ради по підготовці проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки й затвердження планів роботи сільської ради в порядку, установленому розділ 3.п1,2,4, розділ 7 п.1,2,13.  Регламенту Яковлівської сільської ради

 

1.2. Розробники регуляторних актів (далі – розробники) щорічно до першого грудня подають  свої  пропозиції  про включення в план  роботи Яковлівської  сільської  ради  на  майбутній  рік  проекти  регуляторних  актів.

        Інформація  повинна  включати  певні  види  та назву  проекту  регуляторного акту, мета  його  прийняття, термін  підготовки  проекту, а також  ім'я розробника, який  готує  проект.

 

1.3. Затверджені плани  діяльності  по  підготовці  регуляторних  актів, а також  зміни  до них оприлюднюються  шляхом розміщення на дошці об,яв, публікації  в газеті «Вперед»  або на  офіційній  сторінці  сільської  ради в мережі Інтернет  не пізніше, ніж в десятиденний  термін  після іх  затвердження.

 

1.4.Якщо  розробник  готує  чи  розглядає  проект  регуляторного  акту, який не включений в затверджений  план  роботи Яковлівської  сільської   ради,  він  повинен не пізніше десяти  робочих  днів  з  дня початку  підготовки  проекту подати в  постійну комісію з  питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села  у відповідності з  другим абзацем п.1.2. цього  Порядку.

 

1.5.Після отримання цієї  інформації Яковлівська  сільська  рада готує  відповідні  зміни в  плані  роботи Яковлівської  сільської  ради, затверджує   їх  та обнародує  у відповідності з  діючим  законодавством.

 

1.6. Пропозиції  від  громадян , суб’єктів  господарювання, їх  об’єднань, наукових  закладів  відносно  необхідності  підготовки  проектів  регуляторних    актів  чи  їх  перегляду  розглядаються  сільською  радою  в  місячний  термін  по  представленню  постійної  комісії  сільської  ради з  питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села. По результатам  розгляду заявнику надається мотивована  відповідь у  письмовій  формі.

 

 

 

 

 

        2.Підготовка  та прийняття  регуляторних  актів

 

2.1.Підготовка  проекту  регуляторного  акту  здійснюється  згідно  цього Порядку у  відповідності  з  планом  роботи  сільської  ради  і  виноситься  на  розгляд сесії  з  врахуванням  вимог  Порядку  проходження, оформлення  та термінів  погодження  проектів  рішень  сільської  ради , розпоряджень сільського  голови,затвердженого розпорядженням сільського голови.

 

2.2. По  кожному  проекту  регуляторного  акту  розробником  готується  аналіз  його  регуляторного  впливу  у відповідності  до ст.8 Закону України « Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,  Методикою  проведення  аналізу впливу  регуляторного  акту,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укроаїни від  11.03.2004  № 308.

      Аналіз  регуляторного впливу  готується до   оприлюднення  проекту  регуляторного  акту  в засобах  масової  інформації  з  метою  отримання  зауважень  та пропозицій. Результати  аналізу  регуляторного  впливу  проекту  регуляторного  акту, викладені  в письмовій  формі,  підписується  розробником.

 

2.3. При винесенні  на  розгляд  сесії  ради  проекту  регуляторного  акту  без  аналізу регуляторного  впливу постійна  комісія  сільської  ради з  питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села  приймає  рішення  про  направлення  проекту  регуляторного  акту  на  допрацювання  розробнику.

 

2.4. Розробник проекту  регуляторного  акту  здійснює  його   оприлюднення  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  шляхом  розміщення на дошці оголошень, публікації  в газеті «Вперед»  або на  офіційній  сторінці  сільської  ради в мережі Інтернет  не пізніше,  п’яти  робочих  днів  з  дня  подання повідомлення  про   оприлюднення цього  проекту  регуляторного акту.  Повідомлення  про  оприлюднення проекту регуляторного  акту  повинно  містити:

  • Короткий виклад змісту проекту;
  • Поштову та електронну адресу розробника проекту, на які направляються зауваження та пропозиції;
  • Інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу (назва друкованого ЗМІ чи адреса сторінки в мережі Інтернет).
  • Інформацію про термін, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб чи їх об,єднань;
  • Інформацію про спосіб надання фізичним та юридичним особам, їх об,єднанням зауважень та пропозицій;

           2.5.Для оприлюднення розробник подає проект регуляторного акту з     

           відповідним аналізом регуляторного впливу на дошку оголошень, в

           газету «Вперед»  або секретарю ради для розміщення  на  офіційній       

           сторінці  сільської  ради в мережі Інтернет  .

           2.6.Термін, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх        

          об,єднань приймаються зауваження і пропозиції, термін встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути менше одного місяця і більше трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акту і відповідного аналізу регуляторного впливу.

      Зауваження і пропозиції по оприлюдненню проекту регуляторного акту надаються фізичними та юридичними особами, їх об,єднаннями розробнику цього проекту і, для інформації, постійній комісії сільради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села.

      Всі зауваження і пропозиції по проекту регуляторного акту і відповідному аналізу регуляторного впливу, отримані протягом встановленого терміну, пілягають обов,язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує отримані зауваження і пропозиції чи мотивовано їх відхиляє.

2.7.Кожний проект регуляторного акту, внесений на розгляд  до сільської ради, надається в постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села для підготовки експертного висновку про регуляторний вплив внесеного проекту регуляторного акту та відповідність його вимогам ст..4,8. Закону України «Про основи державної регуляторної політики в сфері господарчої діяльності».

       Про надання на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акту голова  постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села  доповідає про  висновок цієї комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам ст..4,8. Вказаного вище Закону України.

2.8.За мотивованим представленням депутата ради,  постійної комісії депутата ради, голови ради постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку про регуляторний вплив проекту регуляторного акту, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою ради.

      В цьому випадку аналіз впливу регуляторного акту не готується, а експертний висновок про регуляторний вплив готується у відповідності до вимог ст..8. Закону України «Про основи державної регуляторної політики в сфері господарчої діяльності».

2.9. Регуляторні акти сільської ради оприлюднюються в десятиденний термін після їх прийняття та підписання шляхом розміщення їх на дошці оголошень,

публікації  в газеті «Вперед»  або на  офіційній  сторінці  сільської  ради в мережі Інтернет.

2.10. Регуляторний акт не може бути прийнятим чи схваленим сільською радою, якщо в наявності є одна із слідуючих обставин:

  • Відсутній аналіз регуляторного впливу
  • Проект регуляторного акту не був оприлюднений.

У випадку виявлення будь – якої з цих обставин сільська рада має право застосувати передбачені законодавством заходи для усунення виявлених порушень, в тому числі у відповідності із законами відмінити чи призупинити дію регуляторного акту прийнятого з порушеннями.

 

3. Відслідкування результативності регуляторних актів.

 

3.1. По кожному регуляторному акту його розробником здійснюється від слідкування результативності регуляторного акту (базове, повторне, періодичне) у відповідності до ст..ст. 10,37. Закону України  «Про основи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»,  Методикою  проведення  аналізу впливу  регуляторного  акту,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів Укроаїни від  11.03.2004  № 308, і складається звіт, який підписується головою сільської ради.

3.2. Підписаний звіт про відстеження результативності регуляторного акуту передається розробником в постійну комісію сільради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села і оприлюднюється  сільрадою шляхом на дошці оголошень,

публікації  в газеті «Вперед»  або на  офіційній  сторінці  сільської  ради в мережі Інтернет.

4. Перегляд прийнятих регуляторних актів.

4.1. перегляд прийнятих регуляторних актів здійснюється на підставі аналізу звіту розробника про від слідкування результативності регуляторного акту.

     Ініціатива про перегляд регуляторного акту може виходити від постійної профільної комісії сільради чи розробника регуляторного акту; в інших випадках, які передбачені Конституцією України та іншими законодавчими актами України, в результаті чого сільрадою приймається рішення:

  • Про призупинення дії регуляторного акту;
  • Про його відміну;
  • Про залишення регуляторного акту без змін.

 

Секретар сільської ради                      О.В.Самолевська

 
Читаємо RSS

Популярне