План соціального розвитку

Переглядів: 1449 Коментарів: 0 Роз: ілЕкономіка » План соціально-економічного розвитку

ДОНЕЦЬКА   ОБЛАСТЬ     

АРТЕМІВСЬКИЙ    РАЙОН

С. ЯКОВЛІВКА

 СТРАТЕГІЯ   РОЗВИТКУ

 ЯКОВЛІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА    2012 – 2020 РОКИ

 

 

       З метою планування  створення сучасного села європейського типу з розвинутою інфраструктурою, високим культурним та духовним розвитком  населення , зі збереженою територіальною цілісністю був  проведений аналіз основних проблем в економічній, суспільній та екологічній сферах , та аналіз сильних та слабких сторін , загроз та можливостей розвитку громади, який показав, що найбільш вагомими з них є такі:

проблеми в економічній сфері:

■       мала кількість підприємств та робочих місць;

■       недостатнє фінансування бюджетних установ села ;

■       низькі зарплати та пенсії мешканців села, високі ціни на товари і послуги ,

■       недостатність інвестицій у розвиток соціальної сфери села ,

проблеми в суспільній сфері:

■       мала наповнюваність  дитячого садка   та школи;

■       відсутність достатньої кількості спортивних площадок чи спортивного-оздоровчого комплексу;

■       низький культурний та духовний рівень мешканців села;

■       відсутність можливостей для  якісної організації змістовного дозвілля та відпочинку мешканців села ( в т.ч. молоді);

■       недостатня кількість  дитячих майданчиків,

■       низький рівень розвитку громадянського суспільства, в т.ч. місцевого самоврядування ; пасивність мешканців села ,

■       низька якість комунальних послуг,

проблеми в екологічній сфері:

■       відсутність центральної каналізації та очисних споруд ;

■       засміченість території та стихійні сміттєзвалища;

■       забруднення води, зношеність системи водопостачання;

■       недостатнє озеленення села;

■       розчистка русел річки;

■       очистка ставків .

 

 

Сильні сторони:

 • Можливість розбудови соціальної інфраструктури села;
 • Бажання позитивних змін;
  • Мешканці села: професійні кадри - вчителі, медпрацівники, підприємці, службовці, працівники сільгосппідприємств;
  • Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу;
  • Добре транспортне сполучення із обласним та районним центрами;
  • Можливості реалізації інвестиційних проектів;
  • Можливості розвитку відпочинкових зон;
  • Пропозиції робочої сили (вільний ринок праці).

 

Слабкі сторони:

 • Вісутність генерального плану села;
 • Відсутність стратегічного плану сталого розвитку;
 • Відсутність підприємств на території ради,
 • Пасивність частини  інтелігенції села та сільської громади;
 • Великий відтік робочої сили ;
  • Низька загальна культура населення, рівень моралі, почуття патріотизму, здатність поступитися власними інтересами задля добра громади;
  • Недостатнє фінансування освіти, культури та спорту;
  • Відсутність в селі спортивних клубів;
  • Відсутність обладнаних відпочинкових зон;
  • Недостатнє озеленення села;
  • Незадовільна робота громадського транспорту;
  • Відсутність центральної каналізації ;
  • Засміченість території та стихійні сміттєзвалища;
  • Відсутність спортивно - оздоровчих закладів;
  • Недостатня кількість закладів побутового обслуговування населення;
  • Недостатньо ефективна робота комунальної служби;
  • Низький рівень сфери послуг.

Загрози:

 • Нестабільна економічна ситуація країни.
 • Соціальна незахищеність населення;
 • Складність в залученні інвестицій;
 • Втрата сільськогосподарського виробництва.
 • Потрапляння в село неякісної продукції;
  • Екологічна загроза в зв'язку з близькістю до видобувного кар’єру, переробного заводу, нафтопереробного комбінату та проходженням через село автомагістралей.

Можливості:

 • участь у Європейських проектах розвитку та співробітництва ;
 • Покращення інфраструктури села;
 • Економічний розвиток та залучення інвестицій;
 • Створення нових робочих місць,
 • Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу;
 • Розвиток сфери комунальних послуг;
 • Розвиток та покращення роботи громадського транспорту
 • Розвиток освітніх та культурних інституцій, спорту;
 • Розбудова соціальної інфраструктури села.

 

Головна мета Стратегічного плану  розвитку громади Яковлівської сільської ради на 2012-2020 роки  - забезпечення добробуту мешканців на основі підвищення духовно-культурного рівня мешканців, розвитку інфраструктури, підвищення соціально-економічних стандартів та забезпечення сприятливого та безпечного для здоров'я та життя екологічного стану території.

        Пріоритети та ресурси громади  дозволили окреслити головні стратегічні напрями розвитку.

 


СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 1:

КУЛЬТУРНИЙ ТА ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК, НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МЕШКАНЦІВ СЕЛА

 ( в першу чергу учнівської молоді)

 

Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне виховання

Завдання:

■    посилити культурно-просвітницьку та виховну роботу шляхом:

-  залучення мешканців села до проведення державних, національних та релігійних свят;

 

постійно

-  залучення до участі в колективах та гуртках художньої самодіяльності та інших;

 

постійно

-  проведення тематичних бесід, зустрічей інтелігенції села з мешканцями та учнівською молоддю з приводу актуальних проблем сьогодення;

 

постійно

-  організації роботи  громадських організацій;

 

постійно

-  проведення конкурсів серед учнівської молоді з питань історії, сьогодення та майбутнього України; питань культури і моралі, охорони навколишнього природного середовища і т.п.;

 

постійно

-  організації походів та поїздок по місцях історичної слави Українського народу;

 

постійно

-              догляду за символічними могилами, опіки над ветеранами,

знедоленими і т.п.;

 

постійно

-  глибшого вивчення історії України, висвітлення героїчних сторінок Українського народу через місцеву пресу, вшановування видатних людей України, проведення зустрічей за участю живих свідків історії-ветеранів, репресованих, депортованих;

 

постійно

-  вивчення в школах та в гуртках українських пісень, звичаїв, народних обрядів.

 

постійно

 

 

 

 

■      організовувати культурні заходи, спрямовані на просування української культури на національному та міжнародному рівні;

щорічно

■      покращити рівень матеріально-технічної бази школи, дитсадка,СБК та бібліотеки;

щорічно

■      сприяти залученню недержавних коштів у розвиток культури;

щорічно

■             відроджувати національні традиції та обряди, пропагувати кращі надбання українського народу;

щорічно

■             організовувати походи та поїздки по місцях історичної слави Українського народу;

щорічно

■             доглядати за символічними могилами, опікуватися ветеранами, знедоленими і т.п.;

щорічно

■             глибше вивчати історію України, висвітлювати героїчні сторінки Українського народу через місцеву пресу, вшановувати видатних людей України, проводити зустрічі за участю живих свідків історії-ветеранів, репресованих, депортованих;

щорічно

■             посилити вивчення в школах та в гуртках українських пісень, звичаїв, народних обрядів;

щорічно

■             сприяти організації заходів, спрямованих на збереження національних традицій та обрядів, мистецтва та самобутніх ремесел;

щорічно

■             щорічно проводити свята: День Незалежності,  „Ой хто, хто Миколая любить",  „Андріївські вечорниці";  день Матері , День Перемоги та інші;

щорічно

■             підтримувати і розвивати музей села у ЗОШ ,

щорічно

■             підготувати та випустити книжку про історію, сьогодення та майбутнє сіл ради ;

До 2015

■             доглядати за пам’ятниками на території ради,;

щорічно

■             виконати капітальний ремонт пам’ятника загиблим воїнам у с. Яковлівка, ремонт огорожі

2012

■             виконати капітальний ремонт огорожі цвинтаря (2 частина)

2014

■             упорядкування  цвинтару, взяття на баланс КП

2013

 

Розвиток закладів освіти, культури та спорту

 • створити систему моніторингу закладів освіти;

2013

 • впровадити сучасні методи навчання, заохочувати батьків до участі в управлінні школою, дитсадком;

постійно

 • провести реконструкцію дитсадка ;

2012-2014

 • провести благоустрій території та спортивних( ігрових) майданчиків  біля школи, дитсадка ;

2012-2015

 • впорядкувати та огородити територію школи , дитсадка, СБК;

2012-2013

 • закінчити капітальний ремонт СБК

2012-2013

 • покращити матеріально-технічну базу та ресурсне забезпечення загальноосвітніх закладів, створити належний рівень сучасного комп'ютерного забезпечення та доступ до мережі Інтернет;

постійно

 • провести реконструкцію приміщень школи з метою ефективного використання ( для розширення площі  оренди дитсадком),

2012-2014

 • влаштувати спортивно -оздоровчий комплекс в  селі;

2012-2013

 • відновити стадіон;

2015

 • покращити рівень матеріально-технічної бази школи, дитсадка, СБК та бібліотеки;

постійно

 • визначати щорічно лауреатів конкурсів „Кращий вчитель", „Кращий дитячий вихователь", „Меценат року в галузі освіти та культури" за підсумками опитування мешканців

постійно

 

Організація дозвілля, розвиток молодіжного руху

 

 • перетворити територію центру села у відпочинкову зону;

До2015

 • проводи всесторонні заходи із організації дозвілля мешканців села;

постійно

 • формувати позитивний внутрішній та зовнішній імідж громади;

постійно

 • створити належний доступ мешканців села до інформаційних ресурсів;

2012

 • сприяти створенню та становленню нових гуртків художньої самодіяльності та художніх творчих колективів;

постійно

 • розвивати молодіжний рух,

постійно

 • стимулювати проведення культурних, мистецьких та спортивних заходів;

постійно

 • побудувати дитячі майданчики сучасного типу (вул. Молодіжна, Донецька,).

2012-2013

 • Залучаи молодь до вирішення проблем села через створення молодіжної ради.

постійно

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 2:РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розробка інвестиційних програм та проектів

Створювати сприятливе середовище для впровадження інвестиційних програм та проектів;

постійно

 • визначати можливі джерела фінансування інвестиційних програм та проектів;

постійно

 • визначати суб'єкти господарювання, відповідальних за реалізацію конкретних інвестиційних програм і проектів;

постійно

 • зформувати базу даних інноваційно-інвестиційних проектів та програм села;

2012

 • надавати підтримку суб'єктам господарювання у впровадженні нових технологій та розробці інноваційних ідей;

постійно

 

 

 • проводити регулярно громадські сходи села з питань існуючої ситуації та перспектив розвитку громади;

постійно

 • забезпечити публічне обговорення планів і програм, які розробляються органами місцевого самоуправління.

постійно

 

Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу.

 •  не створювати додаткові перешкоди для розвитку малого та середнього бізнесу;

постійно

 • підтримувати розвиток підприємництва в селі шляхом:

- надання на конкурентних засадах земельних ділянок під об"єкти комерційного призначення;

-         зміни цільового призначення землі під комерційні об"єкти;

-         надання дозволів суб"єктам підприємницької діяльності на реконструкцію приміщень для використання під бізнес;

-         надання пільг з оподаткування;

-         залучення до вирішення проблем села, в першу чергу, підприємців-мешканців села.

постійно

 

 

 • інформувати через місцеву пресу мешканців села та підприємців про можливості та потреби в організації того чи іншого бізнесу;

постійно

 • стимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць;

постійно

 • клопотати перед  РДА про відведення та передачу в оренду та власність, через аукціон, земельних ділянок, котрі знаходяться за межами населеного пункту, для впровадження бізнес -проектів;

постійно

 • домогтися реєстрації підприємств, що розташовані на території  сільської ради, за місцем фізичної адреси;

постійно

 

Залyчeння коштів підприємств, підприємців та громадяи y розвиток cоцiальної cфepи села.

 

•              залучити  приватний капітал до влаштування :

-         снортивно-оздоровчого  комплексу в громадському центрі села;

2012-2013

залучити  приватний капітал до відновлення птахівництва як провідної галузі сільгоспвиробництва на території Яковлівської сільської ради

До2020

•              залучити підприємців села до:

-         ремонту стадіону ,

-         будівництва дитячих площадок по вул. Молодіжній, Донецькій,

 

-         -  будівництва церкви;

2013-2014

2012-2013

До 2017

 

 

 • залучати на пайових засадах кошти мешканців села до будівництва каналізаційних та водопровідних мереж;

2012-2015

 • побудувати за рахунок коштів мешканців села систему відведення поверхневих вод ( дощову каналізацію); 

До2020

 

Розвиток програм соціального захисту населення

 

 • створити систему моніторингу з питань соціального захисту населення;

2012-2013

 • забезпечити продуктивну роботу центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді;

постійно

 • постійно мати на обліку мешканців села, що потребують соціальної підтримки: дітей-сиріт, багатодітних сімей, одиноких престарілих, людей, що опинилися к кризових ситуаціях:

постійно

 • розробити ефективну систему соціальної підтримки та адресної соціальної допомоги вищевказаним членам громади;

До2015

 • запровадити систему соціального захисту сім'ї та дітей, підтримки молодих сімей;

постійно

 • створювати рівні соціальні можливості особам з особливими потребами та соціальним статусом - інвалідам, людям похилого віку, дітям-сиротам;

постійно

 • розвивати комплексну систему надання послуг особам похилого

віку;

постійно

 • залучати волонтерів до роботи у сфері надання соціальних послуг;

постійно

 • перепрофілювати одну із будівель   комунальної власності в будинок для людей похилого віку.

До 2020

 

Підвищення рівня надання комунальних і побутових послуг

 

 • розробити програму розширення та підвищення якості надання побутових послуг населенню;

2013

 • надавати побутові послуги на договірних засадах;

постійно

 • домогтися розширення об"ємів та видів надання послуг комунальним підприємством „Яковлівське";

постійно

 • встановити контроль за тарифами на комунальні послуги;

постійно

 • для забезпечення належного санітарного стану села домогтися заключення договорів на вивіз ТПВ з усіма господарськими дворами та підприємствами села;

постійно

•              розробити та впровадити енергозберігаючі технології опалення сільської школи, дитячого садка, енергозберігаючу технологію вуличного освітлення села;

До2014

•              пропагувати та надавати допомогу мешканцям села у впровадженні енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції житлових будинків.

постійно

 

Покращення медичного обслуговування та охорона здоров'я

 

 •  покращити  роботи АЗПСМ з профілактики захворюваності серед мешканців села. Більш активно пропагувати нетрадиційні методи лікування, народну медицину, здоровий спосіб життя;

постійно

 •  поновлювати в АЗПСМ діагностичної та лікувальної апаратури;

постійно

 • домогтися створення при АЗПСМ пункту швидкої медичної допомоги

До 2013

 • побудувати новий спортивно-оздоровчий комплекс в громадському центрі села;

2012-2013

 • сприяти розвитку приватних послуг у сфері охорони здоров'я та створенню мережі сімейних лікарів;

постійно

 • проводити фізкультурно-оздоровчі заходи, направлені на боротьбу із алкогольною, тютюновою та наркотичною залежністю;

постійно

 • визначати щорічно лауреатів конкурсів „Кращий медпрацівник" та „Меценат року в галузі охорони здоров'я".

щорічно

 

 

Розробка та впровадження програм розвитку фізичної культури та спорту

 

 • здійснити будівництво нового спортивного-оздоровчого комплексу у громадському центрі села;

2012-2013

 • провести реконструкцію існуючого стадіону ;

2015

 • відремонтувати  дитячі спортивні площадки біля школи,

2012-2015

 • забезпечити підтримку сільському футбольному клубу ;

постійно

 • сприяти створенню та роботі спортивних секцій при сільській школі та СБК

постійно

 • проводити спортивні св'ята з нагоди Дня молоді та Дня Незалежності;

щорічно

 • визначати щорічно лауреатів конкурсів „Кращий спортсмен", „Меценат року в галузі спорту".

щорічно

 

Впровадження комплексної житлової програми

 • проводити  аналіз потреби мешканців села в додатковій житловій площі та покращенні житлових умов;

щорічно

 • сприяти мешканцям села у вирішенні питань добудови індивідуальних житлових будинків, будівництві нових будинків на власних земельних ділянках; сприяти їм у зміні цільового призначення землі під індивідуальне житлове будівництво;

щорічно

 • провести інвентаризацію та паспортизацію багатоквартирних житлових будинків на території  села;

2012

 • Впорядкувати існуючі квартали житлової забудови, домогтися їх благоустрою.

постійно

 

 

Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання

 

 • Забезпечити інформування мешканців села щодо соціально-економічного стану населеного пункту, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території села;
 •  

щорічно

 • раз на рік проводити схід села з вищевказаних питань;

щорічно

 • домогтися виконання посадовими особами органу місцевого самоврядування та керівниками підприємств, установ та організацій ЗУ "Про звернення громадян";
 •  

постійно

 • практикувати звітні зустрічі депутатів сільської ради з мешканцями відповідних округів з проблемних питань;
 •  

постійно

 • домогтися покращення роботи дільничих інспекторів шляхом проведення подвірних обходів, роботи з підобліковими особами, особами схильними до правопорушень, молоддю села;
 •  

постійно

 • встановити засоби безпеки дорожнього руху в найбільш проблемних місцях, місцях виїзду на центральні дороги;
 •  

2012-2013

 • домогтися виконання мешканцями села ЗУ „Про благоустрій населених пунктів", „Правил благоустрою і утримання території».
 •  

постійно

 

 

 

СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ 3:ОХОРОНА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО   СЕРЕДОВИЩА

Розробка та впровадження програм охорони довкілля

 

 • розробити комплексну програму охорони навколишнього природного середовища на території  сільської ради;

2012

 • розробити та виконати проекти очистки ставків та русла річки Суха Плотва;

2012-2015

 • залучити школярів до роботи у гуртках „Юних екологів";

постійно

 • проводити учнівські конференції з питань охорони навколишнього природного середовища;

постійно

 • розробити програму екологічної освіти мешканців села та учнівської молоді;

2012-2013

 • організовувати загальносільські екологічні заходи - „Зелена толока"; «Посади своє дерево» і т.п.

постійно

 • щорічно проводити конкурс „Краща вулиця села"

щорічно

 • щорічно проводити конкурс „Двір зразкового порядку".

щорічно

 

 

Формування системи управління побутовими відходами та розробка схем санітарної очистки села

 • розробити програму поводження з твердими побутовими відходами;

2013

 • розробити схему санітарної очистки села;

 

2012-2013

 • домогтися заключення з мешканцями села та підприємцями договорів на вивіз ТПВ;

 

постійно

 • домогтися дотримання фізичними та юридичними особами виконання вимог ЗУ „Про благоустрій населених пунктів" та  Правил благоустрою;

 

постійно

 • проводити роз"яснювальну роботу та поступово впроваджувати роздільне збирання побутових відходів;

 

постійно

 • закупити автомобіль та контейнери для вивозу ТПВ;

 

2015

 • застосовувати заходи адміністративного впливу до порушників Правил благоустрою

 

постійно

 

Розбудова системи водопостачання та водовідведення

 

 • розробити та виконати  проекти будівництва системи водовідведення та очисних споруд;

2012-2015

 • розробити проект реконструкції мереж водопостачання;

2012-2015

 • встановити фільтри для очистки води;

2013

 • передати  каналізаційні мережі в експлуатацію КП;

2012-2015

виконати проектні роботи та провести комплекс заходів з відведення поверхневих  вод.

2017

 

Створення рекреаційних зон та озеленення села

 

 • розробити та виконати комплексну програму розвитку рекреаційних зон та програму озеленення села ;

2012

 • створити навколо ставка  відпочинкову зону;

2014

 • провести озеленення території дитячих майданчиків, вздовж пішохідної доріжки біля автодороги ;

2012

 • щорічно проводити конкурси „Зелена вулиця села" .

щорічно

 

Охорона та очистка русла річки Суха Плотва  та ставків

 

 • максимально забезпечити дотримання фізичними особами та суб"єктами господарської діяльності водоохоронних зон

постійно

 • заборонити у водоохоронних зонах проведення будь-якої господарської діяльності

постійно

 • виконати проектні роботи по очистці русла річки Суха Плотва  і ставків та провести відповідні роботи

2012-2015

 • не допускати забруднення річки та водойм каналізаційними стоками, провести відповідну роботу з мешканцями села.

постійно

 
Читаємо RSS

Популярне